ติดต่อเรา

rmutcon2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 50220

สำนักงาน: โทร. 053-266518 ต่อ 1025 (เฉพาะเวลาราชการ)

โทรสาร : 053-266522

e-mail: rdi@edu.rmutl.ac.th

https://rdi.rmutl.ac.th/